31-05-04

Het ongedierte in mijn computer is uitgeroeid. Het gevolg va

Het ongedierte in mijn computer is uitgeroeid. Het gevolg van de installatie van die Norton trialware is wel dat hij nog trager opstart dan vroeger. Na de on/off-knop te hebben ingedrukt, kan u zich gerust een tijdje zoet houden met het verzameld werk van Eddy van Rijmenam. "Eddy van Rijmenam?" hoor ik menig onwetend bezoeker zich afvragen, "moet ik mij schamen als ik die kerel niet ken?"

Wel, Eddy van Rijmenam, pseudoniem van Albertus van Bonheiden, is de auteur van de botanische bestsellers ‘Bespoten sla, ik kan het niet langer verkroppen’, ‘Tomaten kweken zonder zelf een rode kop te krijgen’ en ‘Het recht van de banaan om krom te zijn’, alledrie prominent in mijn boekenkast aanwezig. De tuiniersgidsen van van Rijmenam onderscheiden zich van andere boeken in dit genre door de pseudo-relativerende toon waaraan hij het tuinieren blootstelt. Eén van van Rijmenams adviezen luidt overigens: ‘Bij de keuze van een woonplaats, kan het geen kwaad zich in de buurt van een groetenzaak te vestigen, just in case.’ ‘Just in case’, het staat er echt. Hij had ook kunnen schrijven ‘u weet maar nooit’ of ‘voor het geval u van uw moestuintje een Tsjernobyl maakt’, maar hij gebruikt op pagina 281 van ‘Bespoten sla, ik kan het niet langer verkroppen’ wel degelijk de populaire Engelse zinssnede ‘just in case. Van Rijmenam is immers de mening toegedaan dat de moderne tuinder niet langer een bejaarde keuterboer op klompen is, maar wel een hoogopgeleide yuppie die de stress die zijn ongetwijfeld drukke baan met zich meebrengt, probeert te kanaliseren richting aardkern door met spade en schoffel het oppervlak van diezelfde aarde te lijf te gaan. Dat de toepassing van de wetten der hortologie ook effectief leidt tot het oogsten van eetbare resultaten, is in de filosofie van Eddy van Rijmenam compleet bijkomstig. De leer van deze toch wel miskende non-fictionauteur wordt trouwens gretig toegepast in de psychiatrie. Geef een geestesgestoorde een blad papier en een pen, of erger nog, een computer met muis en klavier, en de kans is groot dat hij helemaal door het lint gaat, eenvoudigweg omdat hij negen kansen op de tien niet goed weet hoe hij met de hem aangereikte tuigen overweg kan. Geef hem een lapje grond en wat landbouwgereedschap en zijn toestand zal verbeteren of in het slechtste geval stabiel blijven. ‘Om het onoordeelkundig gebruik van het gereedschap te vermijden, matigt u best het aantal patiënten per are gronds’, voegt van Rijmenam er fijntjes aan toe in de slotparagraaf van het hoofdstuk ‘Spitten, harken en hakken, zet de gekte in uw hoofd te kakken’ uit het al eerder geciteerde werk ‘Bespoten sla, ik kan het niet langer verkroppen’.

Af en toe wordt naar Eddy van Rijmenam verwezen als de Vlaamse Midas Dekkers. Informeer naar zijn boeken in uw lokale boekhandel of openbare bibliotheek.


21:36 Gepost door philip hoorne | Permalink |  Facebook | |  Print | |

De commentaren zijn gesloten.