05-01-05

2 + 0 + 0 + 5 = 7

Zo, 5 januari al, het nieuwe jaar schiet goed op. En maar goed ook, want 2005 wordt een klotejaar – klotenjaar zegt mijn automatische spellingscontrole, maar dat maakt geen verschil. Wist u, geachte lezer, dat alle jaartallen waarvan de som van de cijfers gelijk is aan 7 klotejaren waren – jaaa, spellingscontrole, klotejaren, want in die tijd nog geschreven zonder tussen –n.

Neem nu het jaar 1114. In het jaar 1114 werd te Sint-Omaars door graaf Boudewijn en de bisschoppen Jan en Lambertus de vrede hernieuwd. Maar denk je dat de man in de aardeweg daar gelukkig mee was? ’t Zal wel zijn. Vergeet niet dat we in het jaar 1114 temidden van de Middeleeuwen zaten en dat zowat de hele wereldbevolking aan een Medieval Crisis leed. Wie in 1114 leefde wist maar al te goed dat hij nooit oud genoeg kon worden om uit die dekselse Middeleeuwen weg te geraken. De mensen hadden geen greintje courage en waren maar al te blij als ze ten prooi vielen aan de pest. De volksspreuk ‘Doe je best, krijg de pest’ stond in menige houten schoorsteenmantel gekerfd. ’t Was een donkere en ruige tijd. TL-lampen en Gilette-scheermesjes bestonden nog niet, maar boysbands al wel, want naar het schijnt hebben Jan, Lambertus en graaf Boudewijn die hernieuwde vrede a cappella gezongen, mét bijhorende danspasjes én geblondeerde kopjes. In die tijd bestonden evenmin al audio- of videoapparatuur. Belangrijke boodschappen gingen van mond tot mond, de orale traditie zoals dat toendertijd zo dubbelzinnig heette. Iedereen te Sint-Omaars aanwezig, was verplicht de act van Jan, Lambertus en graaf Boudewijn op zoveel mogelijk plaatsen na te doen. Vandaar dat het jaar 1114 het begin inluidde van een groot tekort aan tapdansschoenen en eksterstront, in die tijd hét natuurlijke blondeermiddel bij uitstek. Dient na al het voorgaande nog onderlijnd te worden dat de era na 1114 een hoogtijd was voor homofielen en plattelandsjanetten. Plattelandsjanetten, inderdaad, want in die tijd gingen mensen nog niet naar het strand. De strandjanetterij zou pas aan haar opmars beginnen in de tweede helft van de vorige eeuw, ongeveer gelijktijdig met de uitvinding van de zonnebril met spiegelglazen.

Het jaar 601 dan. In dat jaar gaf Gregorius van Tours zijn zendelingen de even lepe als geniale richtlijn mee om heidense heiligdommen en tradities een christelijke betekenis te geven. Zo ontvreemdde men, zonder echt te stelen, staat het fijntjes vermeld in menig geschiedenisboek. Het was me er eentje, den Gregory, een klootzak van het zuiverste water, van het soort waarvan er nog elk jaar een paar duizend bijkomen. Allemaal afstammelingen in rechte lijn van die Gregorius van Tours, bijgenaamd Gregorius Den Vrouwenzot, die echter alleen maar wilde copuleren op gewijde plaatsen. Dat is de reden dat die zendelingen de opdracht kregen al dat heidense in christelijkheden om te zetten, omdat mijnheer Grégoire op zoveel mogelijk plaatsen met gerust gemoed zijn fluit van onder zijn pij tevoorschijn kon toveren. Dit alles speelde zich af in het jaar 601. 6 plus 0 plus 1 is 7, wat heb ik gezegd?

Een ander voorbeeld is het jaar 43 onder nul, het jaar waarin Julius Caesar niet werd vermoord. Dat gebeurde namelijk in het jaar 44 onder nul, maar de intentie was wel te wachten tot na de solden – alle moord- en folterinstrumenten -50%, en bij aankoop van drie stuks wapentuig een gratis peperspray voor mevrouw – van het jaar 43. Maar Brutus, bijgenaamd Brutus de Moordlustige, of ook wel Brutus de Ongeduldige (zie foto) en Cassius, bijgenaamd Mike Tyson, konden niet wachten en vermoordden Julius Caesar abusievelijk een jaar te vroeg. Maar het had wel moeten gebeuren in 43 onder nul, en 4 + 3 =... 7.

Het laatste jaartal in onze tijdrekening waarvan de som van de cijfers gelijk is aan 7 was het vermaledijde jaar 1600. Wat er dan allemaal gebeurd is, het heeft geen naam. Stuur vooraleer verder te lezen eerst uw kinderen en het inwonend tante nonneke naar bed, zo gruwelijk is het. Wie kent er immers niet De Slag bij Nieuwpoort, tegenwoordig gekend onder de naam Flanders Youth Regatta. De vijfjarige Benjamien Dekeuckeleer lag aan de leiding toen zijn zelfgebouwde zeepschuit door een bronstige walvis met pedofiele neigingen omver werd gekwakt. Dekeuckeleer verdronk en de internationale jury onder het voorzitterschap van de Franse graaf Arsène Frangipane besloot geen eindklassement op te maken, wat niet naar de zin was van de tweede aan de aankomst, Theodoor Groenendaal van het Raboruilcenter-team. Groenendaal diende klacht in, maar die werd verworpen. Dit was voor menig Groenendaal-supporter het sein om met woeste pas naar de boten te stappen, het ruime sop te kiezen tot net buiten de grenzen van de gemeente Nieuwpoort, aldaar aan te meren en hevige gevechten te beginnen met de inheemse bevolking. Immers, zo de strijd reeds was aangevangen in Nieuwpoort zelf, dan spraken we nu niet van De Slag bíj Nieuwpoort, maar van De Slag ín Nieuwpoort. Er vielen meer dan 15.000 doden, 4.000 volgens de tellingen van de ordediensten. Eenmaal de Slag bij Nieuwpoort beëindigd, hielden de inwoners van het kuststadje massaal erediensten tot lof en heerlijkheid van de Heer hun God, want het had allemaal nog veel erger kunnen zijn, 'eenen grooten watergolf' bijvoorbeeld, wat wij tegenwoordig een tsunami noemen.

2005 wordt geen goed jaar, beste lezer, moge dat duidelijk wezen. Denk even aan mij telkenmale je de komende maanden met je reukorgaan op de droeve feiten wordt gedrukt. U mag gerust mompelen dat Hoorne het bij het rechte eind had, maar noem mij a.u.b. – s.v.p. voor de Nederlanders – geen visionair. Een beetje historisch inzicht, op meer dan dat kan en wil ik mij niet beroepen. En de geschiedenis zo u weet, herhaalt zich steeds weer opnieuw en opnieuw.


17:29 Gepost door philip hoorne | Permalink |  Facebook | |  Print | |

Commentaren

Wellicht Philip die al 7 dagen stil blijft. Ik wist niet dat het kon. Wellicht iets 'hevigs' op til. Bundel 3 misschien??

Gepost door: j.v.m. | 13-01-05

Zie je wel ... ... dat het een klotenjaar wordt. Neen, het is al wel vaker gebeurd dat ik een tijdje stil was, ik denk ooit eens bijna twee weken. Ik zit momenteel inderdaad in een fase dat ik wat aan gedichten zit te prutsen, dat heb je goed ingeschat. Bedankt voor de reactie, blijf langskomen.

Gepost door: Philip | 13-01-05

Ehm? Prutsen, Philip?

Gepost door: martien | 17-01-05

Ehm? Prutsen, Philip?

Gepost door: martien | 17-01-05

Donnerwetter, ... ... redakteur lest mit. Euh ... bij ons in West-Vlaanderen betekent prutsen zoveel als het scheppen van kunst met een grote K. Echt waar, je kan zelf de test doen. Als je ooit nog eens Hugo Claus tegen het lijf loopt, schud hem dan de hand en zeg met luide stem: "Hugo, je bent een grandioze prutser." Zoals je weet is den Hugo van mijn streek afkomstig, hij zal het compliment zeer weten te waarderen.

Gepost door: Philip | 17-01-05

De commentaren zijn gesloten.